Загальна інформація

ЛІСОРОСЛИННІ УМОВИ

Територія Філії "Рава-Руське лісове господарство" за фізико-географічним районуванням відноситься до Західноукраїнського лісостепового округу, північна частина держлісгоспу входить у Малополіський лісогосподарський район. За лісорослинним районуванням територія розміщення лісів ДП "Рава-Руський лісгосп" відноситься до широколистяної зони Західно-європейської і Центрально-європейської провінції.
Клімат району розташування філії  помірно-континентальний з довгою але теплою зимою, порівняно коротким і прохолодним літом, великою кількістю опадів і частими туманами.
Коротка характеристика кліматичних умов району, які мають значення для лісового господарства  приведена  в таблиці 1.2.
Кліматичні фактори, які негативно впливають на ріст і розвиток деревної рослинності це: вітри зі швидкістю 15м/с, бувають рідко, але їх наявність викликає вітровал в чистих соснових насадженнях особливо в сирих і вологих умовах місцезростання; і з других факторів слід відмітити пізні весняні заморозки і значні снігопади при різких коливаннях температури з "+" на "-", що особливо мало місце зимою 1989 року.
Пізніми весняними заморозками пошкоджуються листя і молоді пагони дуба, ясеня, клена, модрини (1990р.).
В цілому ж клімат даного району сприятливий для успішного зростання наступних деревних порід: сосни, ялини, ялиці, модрини, дуба, бука, ясеня і ін. Це підтверджується наявністю відносно  високих  бонітетів  сосни  (Iа, Iб , I),  ялини  (Iа, I),  ялиці (Iа, Iб ), модрини (I), дуба (I-II), бука (Iа-I).

Завантажити

Таблиця 1 - Кліматичні показники

Назва показника Одиниця виміру Значення Дата
1 2 2 4
1. Температура повітря
Середньорічна Градус +7,4
Абсолютна максимальна Градус +35,5
Абсолютна мінімальна Градус -32,2
2. Кількість опадів за рік мм 569
3. Продовження вегетаційного періоду Днів 209
4. Останні заморозки весною 26.05
5. Перші заморозки осінню 29.09
6. Середня дата замерзання річок 15.12
7. Середня дата початку повені 25.03
8. Сніговий покрив
Потужність см. 20
Час появи 16.12
Час сходу в лісі 26.03
9. Глибина промерзання ґрунту см. 25
10. Напрям переважаючих вітрів
Зима румб ПнЗх
Весна румб ПдСх
Літо румб ПдСх
Осінь румб Зх
11. Середня швидкість переважаючих вітрів
Зима м/сек.. 4,6
Весна м/сек. 3,6
Літо м/сек. 3,0
Осінь м/сек. 5,0
12. Відносна вологість повітря % 61
13. Кількість посушливих днів Дні 11-33
14. Кількість днів зі зливами Дні 5-10

РЕЛЬЄФ, ГІДРОГРАФІЯ ТА ГРУНТОВІ УМОВИ

Територія філії за характером рельєфу відноситься до рівнинних лісів. Максимальна висота на водорозділі досягає 370-380м. н.р.м. Звідси беруть початок притоки Зх.Бугу, Сани і Дністра, що і послужило основою для його назви.
Схили 15-25 зустрічаються тільки в Росточчі, де вони покриті лісами. Тому інтенсивних ерозійних процесів не спостерігається.
Рівень грунтових вод коливається від 0 до 2-3м.
По вологості більша частина грунтів відноситься до вологих. На долю грунтів збиткової вологості припадає 13% площі. Процеси заболочення мають місце в Річківському, Хлівчанському, Михайлівському і Волицькому лісництвах на площі 35га. Болота представлені в основному низовими болотами - в Річківському, Михайлівському, Волицькому, Хлівчанському, а також Яворівському лісництвах. Є наявність боліт і заболочених насаджень з потужністю торф’яного покриву до 2-х метрів.
Гідромеліоративні роботи почали проводитися  з 1972 року.

Завантажити

Таблиця 1.2 - Характеристика річок на території філії

Назва річок і водойм Куди впадає річка Протяжність в км. Ширина заборонних або берегозахисних смуг Придатність для водного транспорту
За нормативами Фактично
Рата Зх. Буг 75 150 150 Непридатна
Мощанка Рата 36 150 150 Непридатна
Болотня Рата 35 150 200 Непридатна
Найбільш розповсюдженими на території філії є дерново-підзолисті ґрунти. Дернові і болотні ґрунти зосереджені в пониженнях. Зрідка на островах лісовидних суглинків зустрічаються сірі і світло-сірі опідзолені ґрунти. З ґрунтових різноманітностей на території лісгоспу найбільш розповсюджені:
 • дерново-середньовікові ґрунти на морені та водно-льодовикових відкладах;
 • світло-сірі лісові легкосуглинисті на лесі;
 • підзолисті та дерново-підзолисті ґрунти бідні поживними речовинами та мікроелементами. На таких ґрунтах ростуть найменш вимогливі до ґрунтової родючості породи - сосна, береза. Зі збільшенням в складі ґрунту глинистих частинок збільшується їх родючість; тому на глинисто-піщаних та супіщаних ґрунтах формуються мішані дубово-соснові насадження. В долинах річок і давніх долинах розповсюдженні болотні ґрунти.
В ході подальшої господарської діяльності філії слід надати більшої уваги створюванню берегозахисних смуг на землях сільськогосподарського користування, що примикають до берегів річок.

Завантажити

Таблиця 1.3 - Категорії захисності лісів

1. Групи та категорії захисності лісів Площа за даними теперішнього лісовпорядкування
га. %
Ліси природоохоронного, нукового, історико-культурного призначення 777,6 2,4
Рекреаційно-оздоровчі ліси 8975 28
Захисні ліси 1944,2 6,1
Експлуатаційні ліси 20322,2 63,5
ВСЬГО ПО філії 32019 100
Приведений в таблиці 1.4 існуючий розподіл лісів на категорії захисності проведений на основі відповідних урядових постанов.
Основними напрямками ведення лісового господарства в філії являються: деревина для потреб народного господарства, одержання побічних користувань, створення оптимальних ландшафтів та умов для відпочинку населення.

Завантажити

Таблиця 1.4 - Розподіл площі насаджень за переважаючими породами

Філія Рава-Руське лісове господарство Хвойні Твердолистяні М'яколистяні
Площа, га 18351 6507 3160
Відсоток, % 65 23 12

Завантажити

Таблиця 1.5 - Середні таксаційні показники

Філія Рава-Руське лісове господарство СЕРЕДНІЙ БОНІТЕТ
Хвойні Твердолистяні М'яколистяні
На 01.01.1991р. 1,3 1,9 1,7
На 01.01.2004р 1,4 2,1 1,7
На 01.01.2010р 1,1 1,8 1,5
Також на території філії на незначних площах (близько 1,5% вкритих лісовою рослинністю площ) ростуть такі деревні породи: сосна Банкса, сосна Веймутова, ялина європейська, дуб червоний, клен польовий, акація біла, липа дрібнолиста, тополя біла, верба біла та бархат амурський.
Аналіз сучасного розподілу площі лісового фонду лісгоспу за категоріями земель дозволяє зробити висновок, що лісові землі в практичній діяльності використовуються в цілому ефективно.
Вкриті лісовою рослинністю землі займають 87,5% від загальної площі держлісгоспу та 94,0% лісові землі. Лісові культури складають 53% , а незімкнуті – 3,9% від загальної площі лісгоспу.
Розподіл насаджень за класами віку нерівномірний, що в свою чергу наклало відбиток на розподіл за віковими групами.
Направленість та результативність ходу природного поновлення лісу як на невкритих лісовою рослинністю так і під пологом насаджень в регіоні вивчені в достатній мірі.
Висновки науки та передового виробничого досвіду в цьому відношенні такі:
 • Відновлення вирубок сосни в корінних типах умов місцезростання протікає переважно нерівномірно та незадовільно (недостатня або є ж зі зміною сосни м'яколистяними породами).
 • Відновлення дуба в судібровах та дібровах проходить в основному зі зміною породи (на граб чи м'яколистяні породи).
 • У дібровах, представлених чистими дубовими деревостанами поновлення після рубки проходить в основному тільки за рахунок насіннєвих екземплярів. Постійно існуюча тенденція зміни дуба менш цінними породами пояснюється його екологічними особливостями, які полягають в слабкій конкурентноспроможності через повільний ріст на початку свого розвитку та більшої періодичності плодоношення.
 • Відновлення березових та вільхових вирубок при відсутності погіршуючих факторів проходить успішно, а осикових - найкращим чином за рахунок значного плодоношення та кореневих паростків.
 • З врахуванням вищевикладеного можна зробити висновок, що в умовах лісгоспу лісовідновлення може носити змішаний характер: переважання природного лісовідновлення разом із збереженням існуючого підросту корінних порід. У сирих та мокрих типах лісу де вирощування лісових культур складне, переважає природне поновлення.
Район розташування філії відноситься до числа аграрно-промислових районів області.
Ведучою ланкою народного господарства являється багатогілкове сільськогосподарське виробництво.
Целюлозно-паперова і лісохімічна промисловість в районі відсутні.

Завантажити

Таблиця 1.6 - Розподіл покритих лісовою рослинністю земель

Назва адміністративного району Загальна площа району, га.
Львівський 10422
Червоноградський 7679
Яворівський 13918
ВСЬОГО 32019

Завантажити

Таблиця 1.7 - Короткі відомості про поділ лісового фонду

Основні показники Одиниці виміру Всього по зоні діяльності
2. Покриті лісовою рослинністю землі - 13,7
1. Загальна площа лісів га. 32019,7
2. Покриті лісовою рослинністю землі га. 28024
2.1 В т.ч. стиглі і перестиглі га. 2272
3. Загальний запас деревини тис. куб. м 6333
3.1 В т ч стиглі і перестиглі тис. куб. м 552
Філія Рава-Руське лісове господарство частково задовільняє потреби в деревині слідуючі адміністративні райони: Львівський, Яворівський. Червоноградський. Заготівля деревини механізована на 100%.
Район розташування лісгоспу характеризується добре розвинутою мережею шляхів транспорту загального користування. Основними транспортними магістралями в районі діяльності Рава-Руського лісгоспу являються:
 • ЖД Львів - Рава-Руська - Сокаль і Львів - Яворів;
 • Автомобільні дороги Львів - Яворів - Краківець, Рава-Руська - Судова-Вишня, Городок -Яворів - Грушів, Краківець - Мостиська - Дитятичі, Рава-Руська - Великі Мости;
 • Грунтові дороги, які зв'язують між собою населені пункти і лісові масиви;
 • Покращені дороги з твердим покриттям в числі яких : Хлівчани - Пристань, Рава-Руська - Магерів, Немирів - Салаші.
Протяжність лісогосподарських доріг на території філії складає 519 км,  із них з твердим  покриттям - 46 км.
 Облік доріг у філії ведеться задовільно.
Ліси філії відносяться до першого лісотаксового поясу. Розподіл за лісотаксовими розрядами проведено згідно "такс на деревину лісових порід, що відпускаються на пні і на живицю" затверджених постановою КМУ №44 від 20.01.1997 р.  із внесеними змінами, а також рішенням облвиконком №427 від 27.02.2021 р.
Господарська діяльність філії направлена на підвищення природоохоронних функцій лісу, отримання високотоварної деревини, максимальне використання побічного користування лісом.
Ступінь забезпечення транспортними засобами складає 100%.
Середньоспискове число працюючих складає 116 чол. Кадрами постійних працівників підприємство забезпечене на 100%.

Завантажити

Таблиця 1.8 - Характеристика рівня інтенсивності ведення лісового господарства і виробничої потужності

Назва Одиниці виміру На початок ревізійного періоду На кінець ревізійного періоду Зміни
1. Покриті лісовою рослинністтю землі тис.га 28,2 27,9 -1,1
% від загальної площі % 98,1 87,0 -12,8
2. Лісові культури тис.га 14,6 15,7 +7,5
% від покритих лісовою рослинністтю земель % 45,4 56,0 +22,80
3. Середній приріст на 1га покритих лісовою рослинністтю земель куб. м 4,2 3,8 -10,5
4. Щорічний розмір лісокористування тис. куб. м. ліквіду 46,6 46,4 -0,4
В т.ч. по головному користуванню - 20,8 17,7 -17,5
5. Середній розмір лісокористування на один га покритих лісовою рослинністтю земель куб. м 3,0 3,2 +6,2
В т.ч. по головному користуванню - 0,8 1,1 +13,8
6. Щорічний об'єм лісовідновлення га 210 178 -17,9
В т.ч. лісових культур га 210 178 -17,9
7. Щорічна сума затрат на лісове господарство тис. грн. 318,2 463,1 +42,4
В т.ч. на один га лісових земель - 14,04 15,52 17,7
8. Наявність постійних кадрів робочих чол
В т ч. механізаторів -
% від загальної необхідності % 83 100
9. Сумарна потужність машин і механізмів квт.
В т.ч. на одного спискового робочого -
На одну тис загальної площі -
10. Протяжність механізованих шляхів транспорту і покращення грунтових доріг одна тис. га загальної площі км. 8,6 9,0 +14,5

Завантажити

Таблиця 1.9 Адміністративно-організаційна структура і загальна площа

№ п/п Назва лісництва Загальна площа, га
1 Рава-Руське лісництво 3911
2 Потелицьке лісництво 1526
3 Річківське лісництво 2975
4 Михайлівське лісництво 2840
5 Волицьке лісництво 3221
6 Хлівчанське лісництво 2405
7 Немирівське лісництво 2146
8 Завадівське лісництво 2044
9 Шклівське лісництво 3707
10 Яворівське лісництво 1521
11 Рогізнянське лісництво 3186
12 Свидницьке лісництво 2537
РАЗОМ 32019