У сфері ведення лісового господарства
У своїй лісогосподарській діяльності підприємства користуються наступними законодавчими актами та нормативними документами:
- "Лісовий кодекс України";
- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України";
- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок";
- Постанова КМУ "Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів";
- Постанова КМУ "Про затвердження такс для обчислення шкоди, заподіяної лісу";
- Постанова КМУ "Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної Книги України";
- Постанова КМУ "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України";
- Постанова КМУ "Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню";
- Постанова КМУ "Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів";
- Постанова КМУ "Про затвердження правил відтворення лісів";
- Постанова КМУ "Про затвердження такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю";
- Наказ Держкомлісгоспу "Про затвердження Правил рубок головного користування";
- Постанова КМУ "Про затвердження Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат";
- Постанова КМУ "Про затвердження Санітарних правил в лісах України";
- Постанова КМУ "Про затвердження Положення про державну лісову охорону";
- Постанова КМУ "Державної цільової програми "Ліси України" на 2010-2015 роки";
- Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".