Загальна інформація

ЛІСОРОСЛИННІ УМОВИ

Територія ДП "Рава-Руський лісгосп" за фізико-географічним районуванням відноситься до Західноукраїнського лісостепового округу, північна частина держлісгоспу входить у Малополіський лісогосподарський район. За лісорослинним районуванням територія розміщення лісів ДП "Рава-Руський лісгосп" відноситься до широколистяної зони Західно-європейської і Центрально-європейської провінції.
Клімат району розташування лісгоспу помірно-континентальний з довгою але теплою зимою, порівняно коротким і прохолодним літом, великою кількістю опадів і частими туманами.
Коротка характеристика кліматичних умов району, які мають значення для лісового господарства  приведена  в таблиці 1.2.
Кліматичні фактори, які негативно впливають на ріст і розвиток деревної рослинності це: вітри зі швидкістю 15м/с, бувають рідко, але їх наявність викликає вітровал в чистих соснових насадженнях особливо в сирих і вологих умовах місцезростання; і з других факторів слід відмітити пізні весняні заморозки і значні снігопади при різких коливаннях температури з "+" на "-", що особливо мало місце зимою 1989 року.
Пізніми весняними заморозками пошкоджуються листя і молоді пагони дуба, ясеня, клена, модрини (1990р.).
В цілому ж клімат даного району сприятливий для успішного зростання наступних деревних порід: сосни, ялини, ялиці, модрини, дуба, бука, ясеня і ін. Це підтверджується наявністю відносно  високих  бонітетів  сосни  (Iа, Iб , I),  ялини  (Iа, I),  ялиці (Iа, Iб ), модрини (I), дуба (I-II), бука (Iа-I).

Завантажити

Таблиця 1 - Кліматичні показники

Назва показника Одиниця виміру Значення Дата
1 2 2 4
1. Температура повітря
Середньорічна Градус +7,4
Абсолютна максимальна Градус +35,5
Абсолютна мінімальна Градус -32,2
2. Кількість опадів за рік мм 569
3. Продовження вегетаційного періоду Днів 209
4. Останні заморозки весною 26.05
5. Перші заморозки осінню 29.09
6. Середня дата замерзання річок 15.12
7. Середня дата початку повені 25.03
8. Сніговий покрив
Потужність см. 20
Час появи 16.12
Час сходу в лісі 26.03
9. Глибина промерзання ґрунту см. 25
10. Напрям переважаючих вітрів
Зима румб ПнЗх
Весна румб ПдСх
Літо румб ПдСх
Осінь румб Зх
11. Середня швидкість переважаючих вітрів
Зима м/сек.. 4,6
Весна м/сек. 3,6
Літо м/сек. 3,0
Осінь м/сек. 5,0
12. Відносна вологість повітря % 61
13. Кількість посушливих днів Дні 11-33
14. Кількість днів зі зливами Дні 5-10

РЕЛЬЄФ, ГІДРОГРАФІЯ ТА ГРУНТОВІ УМОВИ

Територія лісгоспу за характером рельєфу відноситься до рівнинних лісів. Максимальна висота на водорозділі досягає 370-380м. н.р.м. Звідси беруть початок притоки Зх.Бугу, Сани і Дністра, що і послужило основою для його назви.
Схили 15-25 зустрічаються тільки в Росточчі, де вони покриті лісами. Тому інтенсивних ерозійних процесів не спостерігається.
Рівень грунтових вод коливається від 0 до 2-3м.
По вологості більша частина грунтів відноситься до вологих. На долю грунтів збиткової вологості припадає 13% площі. Процеси заболочення мають місце в Річківському, Хлівчанському, Гійченському і Волицькому лісництвах на площі 35га. Болота представлені в основному низовими болотами - в Річківському Михайлівському, Забірському, Гійченському, Волицькому, Хлівчанському, Пристанському, Дібровському, а також Яворівському лісництвах є наявність боліт і заболочених насаджень з потужністю торф’яного покриву до 2-х метрів.
Гідромеліоративні роботи почали проводитися  з 1972 року.

Завантажити

Таблиця 1.2 - Характеристика річок на території лісгоспу

Назва річок і водойм Куди впадає річка Протяжність в км. Швидкість течії, м/с Ширина, м Глибина, м Ширина заборонних або берегозахисних смуг Придатність для водного транспорту
За нормативами Фактично
Верещиця Сян 18 0,8 3-5 0,8 - - Непридатна
Шкло Сян 31 0,7 3-5 0,5-1,2 - - Непридатна
Завадівка Любачівка 36 0,5 2-8 0,7-1,8 - - Непридатна
Рата Зх. Буг 36 0,5 8-15 0,5-1,2 150 150 Непридатна
Біла Рата 20 0,4 3-5 0,6 150 150 Непридатна
Болотня Рата 25 0,5 3-5 0,7-1,0 150 200 Непридатна
Найбільш розповсюдженими на території лісгоспу є дерново-підзолисті ґрунти. Дернові і болотні ґрунти зосереджені в пониженнях. Зрідка на островах лісовидних суглинків зустрічаються сірі і світло-сірі опідзолені ґрунти. З ґрунтових різноманітностей на території лісгоспу найбільш розповсюджені:
 • дерново-середньовікові ґрунти на морені та водно-льодовикових відкладах;
 • світло-сірі лісові легкосуглинисті на лесі;
 • підзолисті та дерново-підзолисті ґрунти бідні поживними речовинами та мікроелементами. На таких ґрунтах ростуть найменш вимогливі до ґрунтової родючості породи - сосна, береза. Зі збільшенням в складі ґрунту глинистих частинок збільшується їх родючість; тому на глинисто-піщаних та супіщаних ґрунтах формуються мішані дубово-соснові насадження. В долинах річок і давніх долинах розповсюдженні болотні ґрунти.
В ході подальшої господарської діяльності лісгоспу слід надати більшої уваги створюванню берегозахисних смуг на землях сільськогосподарського користування, що примикають до берегів річок.

Завантажити

Таблиця 1.3 - Категорії захисності лісів

1. Групи та категорії захисності лісів Площа за даними теперішнього лісовпорядкування
га. %
Ліси природоохоронного, нукового, історико-культурного призначення 6643,0 3
Захисні ліси 1353,0 5
Рекреаційно-оздоровчі ліси 7045,0 25
Експлуатаційні ліси 18669,0 67
ВСЬГО ПО ЛІСГОСПУ 27731 100
Приведений в таблиці 1.4 існуючий розподіл лісів на категорії захисності проведений на основі відповідних урядових постанов.
Основними напрямками ведення лісового господарства в лісгоспі являються: деревина для потреб народного господарства, одержання побічних користувань, створення оптимальних ландшафтів та умов для відпочинку населення.

Завантажити

Таблиця 1.4 - Розподіл площі насаджень за переважаючими породами

Рава-Руський лісгосп Хвойні Твердолистяні М'яколистяні
На 01.01.2009р. Сосна Ялина Дуб Бук Граб Береза Осика Вільха
Площа, га 17191 131 4642 539 130 460 59 1795
Відсоток, % 68 1 18 2 1 2 1 7

Завантажити

Таблиця 1.5 - Середні таксаційні показники

Рава-Руський лісгосп СЕРЕДНІЙ БОНІТЕТ
Хвойні Твердолистяні М'яколистяні
На 01.01.1991р. 1,3 1,9 1,7
На 01.01.2004р 1,4 2,1 1,7
Також на території лісгоспу на незначних площах (близько 1,5% вкритих лісовою рослинністю площ) ростуть такі деревні породи: сосна Банкса, сосна Веймутова, ялина європейська, дуб червоний, клен польовий, акація біла, липа дрібнолиста, тополя біла, верба біла та бархат амурський.
Аналіз сучасного розподілу площі лісового фонду лісгоспу за категоріями земель дозволяє зробити висновок, що лісові землі в практичній діяльності використовуються в цілому ефективно.
Вкриті лісовою рослинністю землі займають 79,6% від загальної площі держлісгоспу та 87,0% лісові землі. Лісові культури складають 50,9% , а незімкнуті – 4,0% від загальної площі лісгоспу.
Насадження порід, що не відповідають умовам місцезростання займають в цілому 276,3га. або 1.9% від площі вкритої лісовою рослинністю земель та являє собою потенційний фонд реконструкції та проведення рубок догляду.
Розподіл насаджень за класами віку нерівномірний, що в свою чергу наклало відбиток на розподіл за віковими групами.
Направленість та результативність ходу природного поновлення лісу як на невкритих лісовою рослинністю так і під пологом насаджень в регіоні вивчені в достатній мірі.
Висновки науки та передового виробничого досвіду в цьому відношенні такі:
 • Відновлення вирубок сосни в корінних типах умов місцезростання протікає переважно нерівномірно та незадовільно (недостатня або є ж зі зміною сосни м'яколистяними породами).
 • Відновлення дуба в судібровах та дібровах проходить в основному зі зміною породи (на граб чи м'яколистяні породи).
 • У дібровах, представлених чистими дубовими деревостанами поновлення після рубки проходить в основному тільки за рахунок насіннєвих екземплярів. Постійно існуюча тенденція зміни дуба менш цінними породами пояснюється його екологічними особливостями, які полягають в слабкій конкурентноспроможності через повільний ріст на початку свого розвитку та більшої періодичності плодоношення.
 • Відновлення березових та вільхових вирубок при відсутності погіршуючих факторів проходить успішно, а осикових - найкращим чином за рахунок значного плодоношення та кореневих паростків.
 • З врахуванням вищевикладеного можна зробити висновок, що в умовах лісгоспу лісовідновлення може носити змішаний характер: переважання природного лісовідновлення разом із збереженням існуючого підросту корінних порід. У сирих та мокрих типах лісу де вирощування лісових культур складне, переважає природне поновлення.
Район розташування лісгоспу відноситься до числа аграрно-промислових районів області.
Ведучою ланкою народного господарства являється багатогілкове сільськогосподарське виробництво.
Лісозаготівельним підприємством в районі являється сам Рава-Руський лісгосп.
Переробкою деревини займається лісгосп і Червоноградський ДОК.
Целюлозно-паперова і лісохімічна промисловість в районі відсутні.

Завантажити

Таблиця 1.6 - Розподіл покритих лісовою рослинністюземель

лісистість адміністративних районів (чисельник - всього по району; знаменник – в т.ч. в зоні діяльності лісгоспу)
Назва адмініс-тративного району Загальна площа району за даними земель, км Покриті лісовою рослинністю землі, які знаходяться в користуванні, тис. га % лісистості
Держлісагент. Агропром у тому числі Інші Міністерства Всього
Закріплених за радгоспами Колгоспами
Сокальський 1574 27,8 5,5 - 5,5 - 33,3 21,2
173 6,8 1,4 1,4 7,7 44,5
Жовківський 12,94 23,3 5,2 - 5,2 - 28,5 22,0
322 8,1 2,7 2,7 10,8 33,5
Яворівський 1553 14,4 10,8 1,0 9,8 19 44,2 28,5
1395 12,3 9,6 1,0 8,6 9,1 31,0 22,2
Городоцький 727 7,9 - - - - 7,9 10,9
109 1,2 1,2 11,0
ВСЬОГО 5148 73,4 21,5 1,0 20,5 19 113,9 22,1
1919 27,9 13,7 1,0 12,7 9,1 50,7 25,4

Завантажити

Таблиця 1.7 - Короткі відомості про ліси колгоспів і радгоспів, які входять у зону діяльності лісгоспу

Основні показники Одиниці виміру Всього по зоні діяльності В тому числі
колгоспи радгоспи
1 2 3 4 5
1. Загальна площа лісів тис. га 13,8 12,7 1,0
2. Покриті лісовою рослинністю землі - 13,7 12,7 1,0
2.1 В т.ч. стиглі і перестиглі - 0,07 0,07 -
2.1.1 Із них хвойні - 0,005 0,005 -
3. Загальний запас деревини тис. куб. м 1752,1 1623,6 128,5
3.1 В т ч стиглі і перестиглі - 9,9 9,9 -
3.1.1 1 Із них хвойні - 0,6 0,6 -
4. Розрахункові лісосіки
4.1 Головне користування тис. куб. м ліквіду 11,1 10,9 0,2
4.2 Проміжне користування - 4,3 4,2 0,1
5. Фактичні рубки (в середньому за останні два роки)
5.1 Головне користування - 7,2 7,0 0,2
5.2 Проміжне користування - 3,6 3,5 0,1
6. Площі полезахисних смуг тис. га - - -
7. Наявність земель непридатних для с/г користування тис. га 0,5 0,5 -
8. В тому числі можливих для заліснення - 0,3 0,3 -
Рава-Руський лісгосп частково задовільняє потреби в деревині слідуючі адміністративні райони: Жовківський, Яворівський. Сокальський. Заготівля деревини механізована на 100%. Основні заготовлювані сортименти (%): пиловник - 22%, будліс – 2%; баланси - 18%.
Загальна місцева потреба в деревині складає 58,8 тис куб м. ліквіду. Потреба в деревині задовільняється на 50% інші 50%  завозяться з інших регіонів країни.
Район розташування лісгоспу характеризується добре розвинутою мережею шляхів транспорту загального користування. Основними транспортними магістралями в районі діяльності Рава-Руського лісгоспу являються:
 • ЖД Львів - Рава-Руська - Сокаль і Львів - Яворів;
 • Автомобільні дороги Львів - Яворів - Краківець, Рава-Руська - Судова-Вишня, Городок -Яворів - Грушів, Краківець - Мостиська - Дитятичі, Рава-Руська - Великі Мости;
 • Грунтові дороги, які зв'язують між собою населені пункти і лісові масиви;
 • Покращені дороги з твердим покриттям в числі яких : Хлівчани - Пристань, Рава-Руська - Магерів, Немирів - Салаші.
Протяжність шляхів транспорту на 1 тис га  площі складає 9 км. в тому числі: ЖБ 0,5 км., автомобільні - 8,5 км., із них з твердим  покриттям - 1,6 км., ґрунтових - 6,9 км.
Нормою, яка забезпечує раціональне користування лісом рахується сітка доріг протяжністю 10-14 км. на 1 тис га. Облік доріг у лісгоспі ведеться задовільно.
Ліси лісгоспу відносяться до першого лісотаксового поясу. Розподіл по розрядам такс проведено відповідно з прейскурантом 807-01, який введений в дію з 01.01.1991 року №532 від 18.07.1990 року.
Господарська діяльність лісгоспу направлена на підвищення природоохоронних функцій лісу, отримання високотоварної деревини, максимальне використання побічного користування лісом.
Ступінь забезпечення транспортними засобами складає 95%. Виробничим фондом підприємство забезпечене на 96%, житловим - 80%.
Середньоспискове число працюючих, які зайняті у виробництві складає 50 чол., що задовільняється на 100%. Кадрами постійних працівників підприємство забезпечене на 100%.

Завантажити

Таблиця 1.8 - Характеристика рівня інтенсивності ведення лісового господарства і виробничої потужності

Назва Одиниці виміру На початок ревізійного періоду На кінець ревізійного періоду Зміни
1. Покриті лісовою рослинністтю землі тис.га 28,2 27,9 -1,1
% від загальної площі % 98,1 87,0 -12,8
2. Лісові культури тис.га 14,6 15,7 +7,5
% від покритих лісовою рослинністтю земель % 45,4 56,0 +22,80
3. Середній приріст на 1га покритих лісовою рослинністтю земель куб. м 4,2 3,8 -10,5
4. Щорічний розмір лісокористування тис. куб. м. ліквіду 46,6 46,4 -0,4
В т.ч. по головному користуванню - 20,8 17,7 -17,5
5. Середній розмір лісокористування на один га покритих лісовою рослинністтю земель куб. м 3,0 3,2 +6,2
В т.ч. по головному користуванню - 0,8 1,1 +13,8
6. Щорічний об'єм лісовідновлення га 210 178 -17,9
В т.ч. лісових культур га 210 178 -17,9
7. Щорічна сума затрат на лісове господарство тис. грн. 318,2 463,1 +42,4
В т.ч. на один га лісових земель - 14,04 15,52 17,7
8. Наявність постійних кадрів робочих чол
В т ч. механізаторів -
% від загальної необхідності % 83 100
9. Сумарна потужність машин і механізмів квт.
В т.ч. на одного спискового робочого -
На одну тис загальної площі -
10. Протяжність механізованих шляхів транспорту і покращення грунтових доріг одна тис. га загальної площі км. 8,6 9,0 +14,5

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ЛІСГОСПУ

На західному кордоні України з Польщею, вздовж державного кордону довжиною понад 90км. розташувались лісові масиви ДП «Рава-Руське лісове господарство».
Контора лісгоспу знаходиться в місті Рава-Руська.
Поштова адреса: 80316 вул. В.Великого, 85 м.Рава-Руська, Жовківський район, Львівська область.

Завантажити

Таблиця 1.9 Адміністративно-організаційна структура і загальна площа

№ п/п Назва лісництва Загальна площа, га Покрита лісом, га
1 Рава-Руське лісництво 3351 3016
2 Пирятинське лісництво 921 829
3 Потелицьке лісництво 1526 1373
4 Річківське лісництво 1482 1275
5 Забірське лісництво 2824 2430
6 Гійченське лісництво 1509 1300
7 Хлівчанське лісництво 2405 1876
8 Дібровське лісництво 1476 1151
9 Волицьке лісництво 1380 1076
10 Немирівське лісництво 4202 3278
11 Яворівське лісництво 1668 1485
12 Рогізнянське лісництво 1597 1421
13 Родатицьке лісництво 1338 1191
14 Шклівське лісництво 2505 2255
15 Новояворівське лісництво 1172 1055
16 Свидницьке лісництво 2557 2328
РАЗОМ 31913 27339